När gäller sambolagen?

Det är inte alltid så lätt att veta när sambolagen gäller. Kan sambolagen gälla fast man har ett samboavtal och så vidare. Generellt kan man säga att sambolagen gäller om inget annat juridiskt dokument finns upprättat med villkor som gör sambolagen verkanslös. Ett sådan jurdisk handling kan exempelvis vara ett testamente eller för den delen ett samboavtal. I 1 § sambolagen står det att när två personer är i ett parförhållande och bor ihop under en längre sammanhållen tid och har ett gemensamt hushåll så är man sambor och då gäller alltså sambolagen. 

Sambolagen gör gällande att sambor vid separation ska dela lika på samboegendom, dvs. bostad och bohag som är det ända som kan ingå i samboegendom. Så om man separerar utan att ha upprättat ett samboavtal så ska alltså bostaden och bohag (det som man köpt gemensamt, eller enskilt tillfört för gemensamt bruk) delas lika mellan parterna. Viktigt att känna till är att det inte spelar någon roll om den ena personen har betalat för bostaden och betalat alla löpande kostnader och avgifter. Bostaden kommer klassas som gemensam samboegendom eftersom sambolagen inte tar hänsyn till vem som betalar.

Här är det många sambor som missar detta i tron om att den som äger och betalar och har rätt till bostaden eller egendomen i fråga, vilket alltså är fel. Därför ska man om man vill behålla bostaden i sin ägo skriva ett samboavtal. Först då är man juridiskt säkrad!

Samboavtal kan man skriva snabbt och enkelt online, och till marknadens bästa pris direkt här på hemsidan. Det är gratis att prova på, så det går att fylla i formuläret och se hur det fungerar utan att man behöver betala något. Prova direkt här!

24 Mar 2019